Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Biomes/th

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search

ไบโอม หรือ ระบบนิเวศ หมายถึงบริเวณที่มีความแตกต่างกันในโลกของ Terraria. แต่ละไบโอมจะมีลักษณะเด่นในตัวเอง, ตั้งแต่บล็อกบริเวณนั้น, ของที่เก็บได้, กำแพงพื้นหลัง, ศัตรู, สัตว์เล็ก, เพลงพื้นหลัง, ปลาที่ Angler ขอให้ตก, และอื่นๆ

ไบโอมที่พบง่ายที่สุดคือ ป่า (Forest), พบได้บนผิวโลก. ทางซ้ายหรือขวาไกลระดับหนึ่งจะพบ แดนเสื่อมโทรม (Corruption) หรือ แดนเลือด (Crimson), ทะเลทราย, แดนหิมะ, ป่าดงดิบ, แดนเจียน, และที่สุดขอบทั้งสองฝั่งของโลก, มหาสมุทร.

ไบโอมใต้ดินนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นหินลงไป นั้นคือมี แดนเห็ดใต้ดิน, ป่าทึบใต้ดิน, แดนนํ้าแข็งใต้ดิน และทะเลทรายใต้ดิน

โลกของ Terraria นั้นแบ่งชั้นต่างๆตามความลึก มีอวกาศอยู่บนสุด และนรกอยู๋ใต้สุด แต่ละชั้นมีลักษณะของตัวเอง และผู้เล่นสามารถสร้างไบโอมอื่นเพิ่มเติมได้โดยใช้บล็อกที่ถูกต้องจำนวนมากระดับหนึ่งทับกันกับไบโอมตามระดับความลึกเหล่านั้น

หลังจากที่กำราบ กำแพงเนื้อ (Wall of Flesh) ได้แล้ว, โลกทั้งใบจะเข้าสู่ Hardmode และจะมีการสร้าง แดนเสื่อมโทรมหรือแดนเลือดเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ พร้อมกับเพิ่มไบโอมใหม่ Hallow และไบโอมใต้ดินของทั้ง 3 ไบโอมที่กล่าวมา

แดนที่กล่าวมานั้นเป็นแดนที่แพร่กระจายได้ โดยก่อนที่จะเข้า hardmode ทั้ง 3 ไบโอมสามารถกระจายผ่านหญ้าเท่านั้น แต่หลังจากที่เปิด hardmode ทั้ง 3 ไบโอมจะแพร่กระจายโดยเกือบทุกบล็อก แม้กระทั้งเถาวัณร์และพุ่มไม้หนาม ทั้ง 3 ไบโอมสามารถถูกทำให้หายไปได้เป็นวงเล็กๆโดยการให้ผงสำหรับขว้าง และสร้างได้ด้วยขวดนํ้าสำหรับขว้าง แต่ทั้ง2 อย่างนี้ทำได้ในวงไม่กว้างนัก การใช้ Clentaminator สามารถสร้างหรือทำลายไบโอมเหล่านี้ได้ในวงกว้างกว่า

อวกาศ[edit | edit source]

BiomeBannerSpace.png

อวกาศเป็นชั้นที่อยู่บนสุดของโลก. ท้องฟ้าจะดูมืด และสามารถเห็นดวงดาวได้ ถึงแม้ดวงอาทิตย์จะยังอยู่บนฟ้า และแรงโน้มถ่วงมีผลกระทบกับผู้เล่นและศัตรูน้อยลง ศัตรูสามารถเกิดบนอวกาศได้ แต่จำนวนจะน้อยลง

อวกาศมีพื้นหลังและดนตรีของตัวเอง อีกทั้งยังมีศัตรูเฉพาะของตัวเองอีกด้วย คือ Harpies และ Wyverns

ผิวโลก/ใต้ดิน[edit | edit source]

หมายถึงไบโอมที่พบได้เหนือชั้นหิน ถึงแม้ไบโอมเหล่านี้มักจะลงไปถึงชั้นใต้ดิน ไบโอมใต้ดินจริงๆที่มีลักษณะพิเศษจะเริ่มต้นที่ชั้นหินเท่านั้น.

ป่า[edit | edit source]

BiomeBannerForest.png

ป่าเป็นไบโอมที่พบได้ง่ายที่สุดบนผิวโลก และเป็นบริเวณที่ผู้เล่นมักจะเกิดเมื่อเริ่มโลกใหม่ หญ้าสีเขียวโตตามดิน มีโอกาสเกิดเห็ด, ดอก Daybloom, และต้นไม้

ป่าจะปรากฏเมื่อไม่มีโบโอมอื่นที่เหมาะสมอยู่ในบริเวณนั้น

หิมะ[edit | edit source]

BiomeBannerSnow.png

แดนหิมะ เป็นไบโอมที่ดูเกี่ยวข้องกับฤดูหนาว และพื้นที่ส่วนใหญ่ทำจากบล็อกหิมะ และบล็อกนํ้าแข็ง บางครั้งเป็นจุดเกิดผู้เล่นใหม่ หิมะตกอยู่ตลอดเวลา แต่เป็นเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แดนหิมะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามป่าดงดิบเสมอ ดังนั้นจึงอยู่ฝั่งเดียวกันกับดันเจียน

ทะเลทราย[edit | edit source]

BiomeBannerDesert.png

ทะเลทรายเป็นไบโอมที่มีเพียงบล็อกทรายกว้างขว้าง แค่เพียงมีบล็อกทรายหรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับทะเลยทรายเป็นจำนวน 1000 บล็อกก็ทำให้พื้นที่นั้นเป็นทะเลยทรายแล้ว มักพบแบ่งป่า 2 แห่ง ออกจากกัน

ป่าดงดิบ[edit | edit source]

BiomeBannerJungle.png

ป่าดงดิบเป็นพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง เต็มไปด้วยหญ้าป่าดงดิบ บล็อกโคลน ต้นมะฮ็อกกะนี ท้องป้าดูเป็นสีเขียว

ต้นมะฮ็อกกะนีสามารถโตได้เองโดยไม่ต้องปลูกด้วย Acorn ป่าดงดิบพบได้ที่ฟั่งตรงข้ามกับแดนหิมะและดันเจียน หาง่าย

แดนเสื่อมโทรมและแดนเลือด[edit | edit source]

BiomeBannerCorruption.png
BiomeBannerCrimson.png

โลกนั้นจะเริ่มต้นด้วยแดนใดแดนนึงเท่านั้น ทั้งสองไบโอมมีของที่สำคัญให้เก็บ มีวัสดุสำหรับทำของและบอสเป็นของตัวเอง ในคอมตั้งโต๊ะผู้เล่นสามารถเลือกไบโอมที่จะมาพร้อมโลกได้ถ้าเกิดผู้เล่นได้กำราบกำแพงเนื้อในโลกอื่นแล้ว ในกรณีอื่นๆ โลกจะสร้างไบโอมแบบสุ่ม

  • แดนเสื่อมโทรมมาพร้อมกับความน่าขนลุกขนพอง มีเหวดิ่ง ลูกแก้วเงา และแท่นบูชาปีศาจ
  • แดนเลือดมาพร้อมกับความแหยง มีถํ้าแบบซิกแซ็ก มีหัวใจแดนเลือด และแท่นบูชาเลือด

แดนเห็ด[edit | edit source]

BiomeBannerGlowingMushroom.png

แดนเห็กบนดินนั้นจะไม่เกิดเองตามธรรมชาติ แต่สามารถสร้างได้โดยผู้เล่น ใช้เมล็ดหญ้าเห็ด หรือใช้ Clentaminator คู๋กับ Dark Blue Solution บนพื้นที่ผิวโลกที่มีบล็อกโคลน

ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน แดนนี้จะดูมืดกว่าตอนกลางคืนเสมอ

มหาสมุทร[edit | edit source]

BiomeBannerOcean.png

ที่ปลายสุดของโลกจะพบบริเวณที่มีนํ้าลากยาวไปจนสุดขอบโลก บริเวณนี้มีศัตรูที่ว่ายนํ้าได้อยู่ และเป็นที่ๆพบ Water Chest.

At each end of every map stands a deep body of water, where dangerous swimming enemies are found, and Water Chests contain ocean-themed loot.

ชั้นหิน[edit | edit source]

ชั้นหินเป็นจุดเริ่มต้นไบโอมใต้ดิน ซึ่งจะมีลักษณะต่างจากที่ผิวดิน

แดนนํ้าแข็งใต้ดิน[edit | edit source]

BiomeBannerIce.png

เป็นบริเวณของแดนหิมะที่อยู๋ในชั้นหิน. พื้นที่ที่มีแหล่งนํ้าจะมี thin ice อยู่เหนือนํ้า และถึงแม้บล็อกเหล่านี้รับนํ้าหนักผู้เล่นได้ มันจะแตกทันทีถ้าผู้เล่นตกใส่ด้วยความเร็วที่มากพอ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ Ice Skate หรือ Frostspark Boots หีบที่พบเป็นหีบนํ้าแข็ง มีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับนํ้าแข็งเก็บไว้ข้างใน ไบโอมนี้มีศัตรูที่อันตรายกว่าบนบก

แดนเห็ดใต้ดิน[edit | edit source]

ไบโอมนี้มีลักษณะเป็นเห็ดเรืองแสงเติบโตบนบล็อกโคลน และถ้ามีพื้นที่มากพอ สามารถมีเห็ดเรืองแสงยักษ์เติบโตขึ้นได้ ไบโอมนี้มีพื้นหลังของตัวเอง

ป่าทึบใต้ดิน[edit | edit source]

BiomeBannerUndergroundJungle.png

ป่าทึบใต้ดินเป็นไบโอมระดับยากพบได้ที่ชั้นหินใต้ป่าดงดิบ เต็มไปด้วยอันตรายและเถาวัลย์ อีกทั้งยังมีของให้เก็บเป็นจำนวนมาก ใน Hardmode จะพบแร่ Chlorophyte และหลังจากที่กำราบบอสเหล็กทั้ง 3 แล้วจะทำให้เกิดดอกไม้แพรนทาร่าขึ้น ซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถเรียกบอสแพรนเทร่าได้ ป่าทึบใต้ดินยังเป็นที่ตั้งของวัดป่าดงดิบ ที่ๆใช้เรียก โกเล็ม หลังจากที่ แพรนเทร่าถูกกำราบแล้ว

Underground Desert Desktop VersionConsole VersionMobile Version[edit | edit source]

BiomeBannerUndergroundDesert.png

The Underground Desert is a difficult pre-hardmode biome found at the Cavern layer under the surface Desert. The biome is always sphere-shaped and contains various types of Antlions as well as ancient-Egyptian themed enemies in Hardmode.

Underworld[edit | edit source]

BiomeBannerUnderworld.png

The Underworld is a difficult area located along the entire bottom of the world. Lava pools cover much of its terrain and dangerous enemies spawn often. Hellstone can be mined here, Ruined Houses offer valuable loot (some within their Shadow Chests), and unique furniture, and the Wall of Flesh boss can be summoned here in order to activate Hardmode. The Tax Collector can also be found here after Hardmode is activated.

Hardmode[edit | edit source]

Hardmode biomes spawn or convert as a result of the game transitioning to Hardmode.

The Hallow[edit | edit source]

BiomeBannerHallow.png

The Hallow is the "anti-corruption" biome, which is automatically created once the player activates Hardmode by defeating the Wall of Flesh. The biome has pastel-colored imagery but is nevertheless highly difficult.

Underground Hallow[edit | edit source]

BiomeBannerUndergroundHallow.png

The Underground Hallow is located beneath surface Hallow, starting at the Cavern layer. It has a different soundtrack from the overworld Hallow, and contains even more difficult enemies as well as valuable items, like Soul of Light.

Underground Corruption[edit | edit source]

BiomeBannerUndergroundCorruption.png

The Underground Corruption is created in the Cavern layer upon defeating the Wall of Flesh. It shares the same feel as the overworld Corruption, but has different enemies, a different soundtrack (a mix of the regular Underground and Corruption soundtrack), and it's the only place to find Souls of Night and Cursed Flames. All enemies from the overworld version are present, as well as World Feeders, Clingers, and Cursed Hammers.

Underground Crimson[edit | edit source]

BiomeBannerUnderground Crimson.png

The alternative to the Underground Corruption, which functions and is spawned in mostly the same way. The Underground Crimson, like the Corruption variety, will have enemies occasionally drop Souls of Night. This is the only place where enemies drop Ichor.

Corrupted/Crimson Deserts & Hallowed Deserts[edit | edit source]

When the world enters Hardmode, several Deserts of the world will become either corrupted, crimsoned, or hallowed. These have their own backgrounds, and spawn unique versions of the Mummy. Sand is replaced by Ebonsand, Crimsand, or Pearlsand. It is possible for a world to be generated with a Corrupt or Crimson Desert.

Mini Biomes[edit | edit source]

Biomes in this category tend to be small in number and size. They have unique characteristics and monster spawns.

Dungeon[edit | edit source]

BiomeBannerDungeon.png

The Dungeon is a difficult labyrinth leading from the Surface down to near-Underworld depths. The Old Man stands at the entrance, and using him to defeat Skeletron will allow you to access to the inside. If you go into the Dungeon before Skeletron is defeated, one or more Dungeon Guardians will spawn and kill you (if you travel below 0 depth). The items/loot found in the Dungeon are rare, valuable, and some cannot be found elsewhere.

Meteorite[edit | edit source]

BiomeBannerMeteor.png

Whenever a Shadow Orb or a Crimson Heart is destroyed, there is a chance that within the next day the game will spawn a meteor and display the message "A meteorite has landed!". The meteor will crash into land and turn a large portion of the surrounding tiles into Meteorite. Meteorite will burn the player if they do not have an accessory that nullifies fire's effects, and/or an Obsidian Skin Potion. Meteorite requires a Tungsten Pickaxe, Gold Pickaxe, or better, in order to mine the meteorite. Meteor Heads and Lava Bats are the only enemies that spawn instead of the other natives.

Spider Nest[edit | edit source]

BiomeBannerSpiderCave.png

Spider Nests are rare mini-biomes that can be located underground, noted by the black background wall and the numerous webs filling the area. This biome will spawn Wall Creepers. The Cobwebs filling this area rapidly grow back, which is a unique feature of the biome. Spider Nests are the only location where one can find Web Covered Chests and all unique treasures discovered therein. The Stylist NPC is found in this biome.

Bee Hive[edit | edit source]

BiomeBannerHive.png

The Bee Hive occurs in the Underground Jungle. Bee Hives are made from Hive blocks and contain Honey and often a Larva. If you destroy the larva, it will summon the Queen Bee boss. When you break a Hive block, a bee and/or honey may come out. There can occasionally be two or three hives next to each other.

Jungle Temple[edit | edit source]

BiomeBannerJungleTemple.png

A large, near impenetrable, structure that spawns deep in the Underground Jungle. It is filled with powerful enemies and is only accessible after defeating Plantera and using a Temple Key to open the door. In the largest chamber, you can spawn Golem.

Marble Caves Desktop VersionConsole VersionMobile Version[edit | edit source]

BiomeBannerMarble.png

An Underground Cave area made completely out of Marble. Contains enemies such as Medusa and Hoplite.

Granite Caves Desktop VersionConsole VersionMobile Version[edit | edit source]

BiomeBannerGranite.png

An Underground Cave area made completely of Granite. Contains enemies such as Granite Golem and Granite Elemental.

Micro Biomes[edit | edit source]

Thin Ice Patch Desktop VersionConsole VersionMobile Version[edit | edit source]

Thin ice patch.png

A micro biome found in the Ice biome that is made entirely of Thin Ice and the occasional ore vein.

Campsite Desktop VersionConsole VersionMobile Version[edit | edit source]

Campsite.png

A micro biome found in the Underground and Cavern layers usually containing a Campfire, Silver Coin Pile, and a background object of skeletal remains. The campsite is 12 - 20 blocks wide, and not quite as tall.

Gemstone Cave[edit | edit source]

Diamond chamber.png

A Gemstone Cave is filled with concentrated gem deposits of one or more varieties and features a unique background (a gemstone wall) that is speckled with gems of the same color found in the Gemstone Cave.

Moss Chamber[edit | edit source]

Moss Chamber.jpg

A micro biome found in the Underground and Cavern layers that contains one color of Moss with a matching back wall.

Treasure Rooms[edit | edit source]

Treasure rooms are spawned with world creation and appear as if they were man-made structures. They generally contain loot and furniture.

Floating Islands[edit | edit source]

BiomeBannerFloatingIsland.png

Floating Islands are independent masses of land in the sky. Once located, and when the player obtains the tools to reach them, they have access to their unique furniture and some powerful loot. Harpies (Arch Wyvern and Wyvern in Hardmode) attack at their height.

Living Tree[edit | edit source]

BiomeBannerLivingTree.png

Living Trees are huge, thick trees that can be generated. Cutting the tree yields regular Wood. Some of those trees can be hollow and lead deep underground. There may be rooms containing Living Wood Chests with related loot inside, as well as Living Wood Doors, Living Wood Chairs, Living Wood Tables, Living Loom and other Living Wood furniture. It is not guaranteed that one will spawn in every world.

Pyramid[edit | edit source]

Pyramid.png

Pyramids are sometimes generated in the Desert at world creation. They are made of Sandstone Brick and contain a narrow passage. The treasure room is filled with coins, vases and a gold chest that can contain unique loot, also in the mobile version there is usually another secret room containing more vases, money, and chest. There is also a passage to a cave at the bottom. It is not guaranteed that one will spawn in every world.

Underground Cabin[edit | edit source]

Ice Chest Terraria.png

Underground cabins are typically wooden buildings full of dusty, broken furniture as well as chests, vases, and occasionally usable furniture and decorations. They are found in the underground in the cavern, glowing mushroom, jungle, desert, and snow biomes. As of 1.3.0.1, underground cabins now spawn with wood and walls that are unique to their biome.

Jungle Shrine[edit | edit source]

Shrine.png

Jungle Shrines are small brick buildings and typically contain only a single chest and a light source. They are found in the Underground Jungle and several can appear in one biome.

Enchanted Sword Shrine Desktop VersionConsole VersionMobile Version[edit | edit source]

BiomeBannerEnchantedSwordShrine.png

Houses an Enchanted Sword, an Arkhalis or a fake sword. Every shrine will contain one breakable background sword sprite, which has a 2/3 chance of being a fake sword and a 1/3 chance of being a real sword, which has a 1/10 chance of dropping the Arkhalis, instead of the Enchanted Sword, when destroyed.

Ruined House[edit | edit source]

RuinedHouse.jpg

Ruined houses are generated at World creation in The Underworld in the middle third of the Underworld. They are towers with multiple levels, constructed with missing parts for a "ruined" look, from Obsidian Brick or Hellstone Brick. They are sometimes partially submerged in lava and often contain deposits of hellstone just outside their walls.

Jungle Sanctum[edit | edit source]

Jungle Sanctum.png

A Jungle Sanctum is a removed exclusive structure that occasionally appears in Jungles. Jungle Sanctums are a larger version of Jungle Shrines and contain Coin Stashes, along with an Ivy Chest that contains several jungle-themed items.

Heart Shrine[edit | edit source]

Heart Shrine.png

Exclusive to the Mobile version before it was removed, Heart Shrines are heart-shaped caves sometimes found in Snow biomes. They hold two Crystal Hearts and a chest that may contain "heart"-items. They can contain Heart Lanterns, Heart Statues, Heart Potions, among other items.

Hybrid Biomes[edit | edit source]

While many of the basic biomes appear at world generation or triggered by events, it is possible for hybridized biomes to be synthesized by player action or, in Hardmode, by world mechanics.

Hybrid Biomes[edit | edit source]

Hybrid biomes are those created by the requirements being met for multiple biomes in a certain space. The simplest examples are Hallowed or Corrupt Deserts; however, not only Deserts can be hybridized. Floating Islands can be Corrupted/Crimsoned or Hallowed upon entry of Hardmode, and such high-layered biomes are even required by some Angler quests. Player action can similarly introduce Corruption, Crimson, Hallow, Desert, Jungle, Mushroom, Meteorite, or Snow biomes to any location from Underworld to Sky and likely even Space. This can lead to, for example in an Underworld Crimson, Underworld and Crimson enemies both spawning in the applicable areas.

Biome Existence Requirements[edit | edit source]

The area used for counting required blocks for the existence of biomes at a location, appears to be 50 tiles to each side and approximately 42 below and 44 above. Note that Compatible Biomes lists the biomes which can co-exist in the same general location, and has nothing to do with spreading mechanics.

Name Block Requirements Location Compatible Biomes
Forest N/A Above the Underworld Sky, Surface, Underground, Cavern, Ocean
Corruption At least 200 Corrupt grassCorrupt grass, Ebonstone BlockEbonstone Block, Purple Ice BlockPurple Ice Block, Corruption Thorny BushCorrupt Thorny Bushes, or Vile MushroomVile Mushroom Any Not Forest, Meteorite, or Hallow
Crimson At least 200 Crimson grassCrimson grass, Crimstone BlockCrimstone Block, Red Ice BlockRed Ice Block, Crimson Thorny BushCrimson Thorny Bush, Crimson vinesCrimson vines, or Vicious MushroomVicious MushroomDesktop VersionConsole VersionMobile Version Any Not Forest, Meteorite, or Hallow
Mushroom At least 100 Mushroom grassMushroom grass or Glowing MushroomGlowing Mushroom Any Not Forest or Meteorite
Jungle At least 80 Jungle grassJungle grass, Lihzahrd BrickLihzahrd Brick, Jungle Thorny BushJungle Thorny Bush, or Jungle vinesJungle vines Any Not Forest or Meteorite
Hallow At least 100 Hallowed grassHallowed grass, Pearlstone BlockPearlstone Block, Pink Ice BlockPink Ice Block, or Hallowed vinesHallowed vines Any Not Forest, Meteorite, Corruption, or Crimson
Desert At least 1,000 Sand BlockSand Block Any Not Forest or Meteorite
Corrupt

Desert

At least 1,000 Ebonsand BlockEbonsand Block Any Not Forest, Meteorite, or Hallow
Crimson

Desert

At least 1,000 Crimsand BlockCrimsand Block Any Not Forest, Meteorite, or Hallow
Hallow

Desert

At least 1,000 Pearlsand BlockPearlsand Block Any Not Forest, Meteorite, Corruption, or Crimson
Ocean At least 1,000 block spaces of WaterWater Outer lateral edges of the world, above Cavern layer Not Meteorite, Corrupt Desert, Crimson Desert, or Hallowed Desert
Snow At least 300 Snow BlockSnow Block, Ice BlockIce Block, and possibly other Snow Biome blocks Any Not Meteorite or Desert
Meteorite At least 50 MeteoriteMeteorite Any None
Dungeon At least 250 Blue Brick.pngGreen Brick.pngPink Brick.png Dungeon Bricks and a naturally-placed Wall other than Dirt Wall[1] Below -4 feet None
  1. Note that the requirement for naturally-placed Walls makes a synthetic Dungeon biome nearly impossible and, if accomplished, it would be unable to spawn Hardmode Dungeon enemies or Cursed Skulls (as they require naturally-placed Dungeon Brick Walls), though it may be useful for creating a lake for farming Dungeon Crates. It appears that the only option for expanding the space in which Hardmode Dungeon enemies can spawn is by mining blocks already inside the area in which the Dungeon originally generated, without damaging any naturally-placed Walls they are covering.

Notes[edit | edit source]

  • For Hallowed and Crimson/Corruption biome detection: There is a Hallowed value, a Crimson value, and a Corruption value. Each Hallowed block adds 1 to the Hallowed value and subtracts 1 from both the Crimson and Corruption values. Each Crimson block adds 1 to the Crimson value and subtracts 1 from the Hallowed value. Each Corruption block adds 1 to the Corruption value and subtracts 1 from the Hallowed value. This can be proven by placing 100 Hallowed blocks in an otherwise completely neutral area, observing that the area will change to Hallowed on placement of the 100th block, then that it will return to neutral on placement of a Crimson or Corruption block, then back to Hallowed on placement of an additional Hallowed block, ad infinitum.
  • For Snow biome detection: the background of a snow biome will not appear until 301 Snow biome blocks are present (not at 300, where the biome changes functionally).