Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Copper Bar/tr

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search

Bakır Kalıplar oyunda en kolay elde edilen kalıplardır ve Bakır seviyesi ekipmanlar yapmak için kullanılır. Alternatifi Kalay Kalıptır. Yer yüzeyinde görülebilir ve mobilya yapılabilir.