Copper Pickaxe/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Norwegian translation project.


Kobberhakke
Copper Pickaxe.png
Statistics
Type Verktøy

Kobberhakker er det første settet hakker, like under jernhakker. Som med alle hakkene brukes de for å samle størsteparten av blokkene og malmtypene.

En ny figur vil starte med kobberhakke.

Crafting Station
Ambolt
Ingredient(s) Amount
Kobberbar Kobberbar 12
Tre Tre 4
Result
Copper Pickaxe.png Copper Pickaxe 1

Template:Copper/no