This Friday at 1:00 P. M. PST there is going to be an Official Terraria Twitch Stream to go over the State of the Game Address for Terraria. There are also going to be giveaways of some awesome official and exclusive merchandise not available for sale.

Copper Pickaxe/sk

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Slovak translation project.
Medený Čakan
  • Medený Čakan item sprite
Automatický rozmach
Stack digit 1.png
Informácie
  • Pickaxe icon.png 35%
  • Hammer icon.png 0%
  • Axe icon.png 0%
Typ
Nástroj
Poškodenie4Na blízko
Odrazenie2 (Very Weak)
Bonus-1 range
Kritický zásah4%
Rýchlosť použitia23 Fast
Rýchlosť nástroja15
RaritaRarity level: 0
Nákup500*5 Silver Coin.png
Predaj100*1 Silver Coin.png

Medený Čakan je prvý Čakan ktorý hráč získa, keďže sa novo vytvorené postavy rodia s týmto predmetom v ich druhom inventárnom slote. Aj keď má rovnakú Silu ako Kaktusový Čakan a jeho verzia z alternatívnej rudy, Cínový Čakan (35%), je to najhorší čakan v hre, pretože jeho vlastnosťou je -1 dosah. To znamená, že môže ťažiť iba 4 bloky do strán a 2 bloky nad a pod hráčom. Ako iné nízko-úrovňové čakany, môže ťažiť bloky a rudy slabšie ako Meteorit (ktorý môže ťažiť Volfrámový Čakan alebo lepší). Môže byť tiež zakúpený od Obchodníka za 500*5 Silver Coin.png.