Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Copper Pickaxe/sk

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
Medený ČakanCopper Pickaxe
  • Medený Čakan item spriteold Medený Čakan item sprite
Automatický rozmach
Stack digit 1.png
Informácie
  • Pickaxe icon.png 35%
  • Hammer icon.png 0%
  • Axe icon.png 0%
Typ
Nástroj
Poškodenie4 (Na blízko)
Odrazenie2 (Very weak)
Bonus-1 range
Kritický zásah4%
Rýchlosť použitia23 (Fast)
Rýchlosť nástroja15
Rarita0*Rarity level: 0
Nákup500*5
Predaj100*1
Research1 required

Medený Čakan je prvý Čakan ktorý hráč získa, keďže sa novo vytvorené postavy rodia s týmto predmetom v ich druhom inventárnom slote. Aj keď má rovnakú Silu ako Kaktusový Čakan a jeho verzia z alternatívnej rudy, Cínový Čakan (35%), je to najhorší čakan v hre, pretože jeho vlastnosťou je -1 dosah. To znamená, že môže ťažiť iba 4 bloky do strán a 2 bloky nad a pod hráčom. Ako iné nízko-úrovňové čakany, môže ťažiť bloky a rudy slabšie ako Meteorit (ktorý môže ťažiť Volfrámový Čakan alebo lepší). Môže byť tiež zakúpený od Obchodníka za 500*5.