Dog Whistle/tr

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Turkish translation project.
Masaüstü versiyonu Desktop-Only Content: This information applies only to the Masaüstü version of Terraria.
Dog Whistle
  • Dog Whistle item sprite
Stack digit 1.png
Statistics
TypePet summon
Use time20 Very Fast
TooltipSummons a Puppy
RarityRarity level: 3
Grants Buff
BuffPuppyPuppyDesktop VersionConsole VersionOld-gen console versionMobile Version
Buff tooltipA puppy is following you
Summons Pet
  • Puppy
    Puppy

Dog Whistle, köpekleri çağırmak için kullanılır. Eşya, düşmanlara hasar vermez ve çevreyi hiçbir şekilde etkilemez. Bir Present'dan nadiren elde edilebilir ve kullanım sınırı yoktur.

Güncelleme geçmişi[edit | edit source]