Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Dog Whistle/tr

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
Masaüstü versiyonuConsole versionMobile version Desktop/Console/Mobile-Only Content: This information applies only to the Masaüstü, Console, and Mobile versions of Terraria.
Dog Whistle
  • Dog Whistle item sprite
Stack digit 1.png
Statistics
Type
Pet Summon
Use time20 (Very fast)
TooltipSummons a Puppy
Rarity3*Rarity level: 3
Research1 required
Grants Buff
BuffPuppyPuppyDesktop, Console, Old-gen console, and Mobile Versions
Buff tooltipA puppy is following you
Summons Pet
  • Puppy
    Puppy

Dog Whistle, köpekleri çağırmak için kullanılır. Eşya, düşmanlara hasar vermez ve çevreyi hiçbir şekilde etkilemez. Bir Present'dan nadiren elde edilebilir ve kullanım sınırı yoktur.

Güncelleme geçmişi[edit | edit source]