Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Enemies/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search

Vanlige monstre:

  • Sint Skjellet
  • Skjelletslange
  • Kannin
  • Brennende Hodeskalle
  • Flaggermus
  • Korrupt Hare
  • Korrupt Gullfisk
  • Mørk Magiker
  • Demon Øye
  • Ormsluker

Bosser