Attention Mobile version Mobile Users! Registration for Mobile 1.3 Beta Testing is live! Register here!

Enemies/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Norwegian translation project.

Vanlige monstre:

  • Sint Skjellet
  • Skjelletslange
  • Kannin
  • Brennende Hodeskalle
  • Flaggermus
  • Korrupt Hare
  • Korrupt Gullfisk
  • Mørk Magiker
  • Demon Øye
  • Ormsluker

Bosser