Enemies (Enemies/vi)

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
Trang này liệt kê tất cả tên các loại kẻ địch cùng với hình hiển thị của chúng để dễ xác định. Để so sánh chỉ số như sát thương, chỉ số giáp, máu, v.v.., xem danh sách kẻ địch.

Kẻ địch là những nhân vật sẽ cố gắng gây sát thương lên người chơi. Trang này sẽ liệt kê tất cả kẻ địch có thể bắt gặp trong Terraria.

Kẻ địch không nhận sát thương rơi. Xem thêm NPC spawningNPC despawning để biết chi tiết cách trò chơi quyết định ở đâu và khi nào quái sẽ sinh ra.

Có tất cả 372 kẻ địch: 139 pre-Hardmode, 231 Hardmode, và 2 không thể sinh ra. Trong đó, 121 thuộc loại sự kiện (26 pre-Hardmode và 95 Hardmode), 20 là boss (9 pre-Hardmode và 11 Hardmode), 14 là boss sự kiện (1 pre-Hardmode và 13 Hardmode), 19 là minion của boss (7 pre-Hardmode và 12 Hardmode), và 14 là biến thể các kẻ địch chỉ có ở Phiên bản Console thế hệ cũ Phiên bản Console thế hệ cũPhiên bản 3DSPhiên bản 3DS (7 pre-Hardmode và 7 Hardmode).

Kẻ địch Pre-Hardmode[edit | edit source]

Kẻ địch Hardmode[edit | edit source]

Kẻ địch Sự Kiện[edit | edit source]

Huyết Nguyệt[edit | edit source]

Trời Nhiều gióPhiên bản Desktop và Mobile[edit | edit source]

Mưa[edit | edit source]

Bão cátPhiên bản Desktop, Console, và Mobile[edit | edit source]

Đội quân Yêu tinh[edit | edit source]

Đội quân Old OnePhiên bản Desktop, Console, và Mobile[edit | edit source]

Quân đoàn Băng giá[edit | edit source]

Cướp biển Xâm lăng[edit | edit source]

Nhật Thực[edit | edit source]

Martian MadnessPhiên bản Desktop, Console, và Mobile[edit | edit source]

Nguyệt Bí ngô[edit | edit source]

Nguyệt Hàn[edit | edit source]

Lunar EventsPhiên bản Desktop, Console, và Mobile[edit | edit source]

Boss[edit | edit source]

Boss Sự Kiện[edit | edit source]

Đội quân Old OnePhiên bản Desktop, Console, và Mobile[edit | edit source]

Cướp biển Xâm lăng[edit | edit source]

Nguyệt Bí ngô[edit | edit source]

Nguyệt Hàn[edit | edit source]

Martian MadnessPhiên bản Desktop, Console, và Mobile[edit | edit source]

Lunar EventsPhiên bản Desktop, Console, và Mobile[edit | edit source]

Minion của Boss[edit | edit source]

Nội dung chỉ có ở Console cũ và 3DS[edit | edit source]

Phiên bản Console thế hệ cũPhiên bản 3DS Nội dung chỉ có ở Console thế hệ cũ/3DS: Thông tin chỉ có ở các phiên bản Console cũ3DS của Terraria.


Không thể sinh ra[edit | edit source]

White Cultist Archer.png
White Cultist Archer.png
The character(s) described in this section will not spawn without hacks.