Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Please take a moment to fill out this survey on your gaming habits!

Forest/cs

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search

V lese jsou jako pozadí jehličnaté stromy, které ovšem v tomto biomu nenajdeme, najdeme zde jen listnatné duby. Je tu často poměrně hornatý terén, jezírka a studánky. Vzácnější rudy se nacházejí hlouběji pod povrchem. Vyskytuje se tu vzácný druh červa v reálu zvaný Olgoj Chorchoj který je velmi nebezpečný hlavně pro hráče, kteří teprve začali hrát. Na zemi je hodně vysoké trávy, různých květin a také slunečnice. Ve dne tu najdeme převážně zelené slizíky.