Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Gold Pickaxe/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search

Gullhakker er den fjerde typen Hakke, som er ett nivå over Sølvhakke og ett nivå under Mareritthakke. Slik som alle hakker, brukes de til å grave de fleste blokker og årer.

Gullhakker kan også brukes til å grave ut Meteoritt, til forskjell fra Sølvhakke og alle andre lavere rangerte hakker.