Gold Pickaxe/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Norwegian translation project.

Gullhakker er den fjerde typen Hakke, som er ett nivå over Sølvhakke og ett nivå under Mareritthakke. Slik som alle hakker, brukes de til å grave de fleste blokker og årer.

Gullhakker kan også brukes til å grave ut Meteoritt, til forskjell fra Sølvhakke og alle andre lavere rangerte hakker.