Quần xã Băng (Ice biome/vi)

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
BiomeBannerIce.png
Xem thêm: Snow Biome

Quần xã băng (Ice biome), còn được biết đến với tên gọi Lãnh nguyên dưới lòng đất (Underground Tundra) hay Quần xã tuyết dười lòng đất (Underground Snow biome), quần xã này là một phiên bản dưới lòng đất của Quần xã tuyết, bắt đầu từ tầng Cavern và dừng lại ở lớp lava. Ở Phiên bản 3DSPhiên bản 3DS, quần xã băng bắt đầu ở tầng Underground. Nó chứa chủ yếu chứa đựng Snow BlockIce Block. Băng mỏng có thể được tạo ra trên mặt nước và bị vỡ khi một nhân vật rơi từ độ cao 4 khối trở lên vào nó (Trừ khi người chơi mang Ice Skate hoặc phụ kiện được chế tạo dành riêng cho chúng). Quần xã băng là nơi duy nhất mà Ice Chest có thể được tìm thấy một cách tự nhiên. Trong Hardmode, Corruption, Crimson, và Hallow có thể lây lan qua quần xã băng, tạo nên khối Purple/Red, và Pink Ice Block tương ứng. Chúng không thể lây lan sang Snow Block.

Phiên bản 3DSPhiên bản 3DS, Kích cỡ thế giới bình thường thì chỉ có 1/3 cơ hội thế giới chứa đựng quần xã tuyết, và quần xã dưới lòng đất tương ứng của chúng. Hơn thế nữa, Armored Viking, Snow Flinx, Icy Mermen, Ice TortoiseIce Mimic sẽ càng hiếm khi xuất hiện hơn ở Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console, Phiên bản Console thế hệ cũ Phiên bản Console thế hệ cũPhiên bản Mobile Phiên bản Mobile.

Nội dung[edit | edit source]

Notes[edit | edit source]

  • Hầu hết kẻ thù trong quần xã băng cũng như quần xã tuyết đều gây nên hiệu ứng debuff Chilled, và hiếm hơn nữa là hiệu ứng debuff Frozen.

Lịch sử[edit | edit source]

  • Desktop 1.4.0.1: Bây giờ tạo ra ở xa vị trí người chơi xuất hiện, và hình dạng hẹp hơn.