Inventory/bg

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Bulgarian translation project.
See also: Guide:Inventory management/bg.

Инвентарът е група слотове където се появяват предмети, или може да се използва за складиране.

Купчини[edit | edit source]

Всеки слот в един инвентар може да съдържа многобройни предмети от същия тип; такова групиране е известно като "купчина". Всеки предмет има собствен максимален брой в купчина, показан в уики страницата чрез "Максимална купчина". Максималната купчина за предмети с многократна употреба е само 1, докато за използваеми предмети обикновенно е между 30 и 250. Индивидуални предмети могат да бъдат премахвани от купчина чрез използването на десният бутон, който може да бъде задържан за продължително премахване на предмети от купчината, или левият бутон на мишката, за да се премахне цялата купчина наведнъж.

Главен инвентар[edit | edit source]

Диаграма изобразяваща различните слотове в инвентарът.

Главният инвентар на играча може да бъде видян и модифициран чрез натискане на бутона ESC (по подразбиране). Това е мястото, където ще се появат предметите взети от играча и могат да бъдат използвани или премахнати. Обикновено термина "Инвентар" когато се използва сам се отнася за главният инвентар.

Главният инвентар се състои от следните слотове:

Бързи клавиши (10 слота)[edit | edit source]

Десетте бързи клавиша обхващат най-горната редица на главният инвентар и там ще се появат използваемите предмети. Предметите поставени в бързите клавиши могат да бъдат използвани с ляв клик на мишката (когато инвентарът е затворен). Можете да промените избраният предмет чрез колелцето на мишката, кликване върху предмета в бързите клавиши, или натискане на съответния цифров клавиш. Всеки предмет може да бъде поставен тук; дори предмети които не са използваеми могат да бъдат поставени за съхранение. Катинара в ляво от бързите клавиши ще предотврати случайното избиране на слот от играча.

Складиране (30 слота)[edit | edit source]

Всеки предмет може да бъде поставен тук. Взетите предмети ще бъдат поставяни тук, като се започне от долната дясна страна.

Монети (4 слота)[edit | edit source]

Coins които е взел играчът, или получил чрез продаване на предмети, ще се появат в тези слотове. Тук могат да бъдат поставяни само монети.

Амуниции (4 слота)[edit | edit source]

Тези слотове за складиране на ammunition. Амунициите могат да бъдат складирани и в други слотове, но амунициите поставени тук ще бъдат използвани първи, а взетите амуниции също ще се появяват първо тук. Тук могат да бъдат поставяни само амуниции. Струва си да отбележим, че Пясъка, Падналите звезди, Гела и Жиците могат да бъдат поставяни в слотовете за амуниции, но ако поставите Жици в в тези слотове, щицити които взимате ще започнат нова купчина.

Кофа за отпадъци (1 слот)[edit | edit source]

Да не се бърка с the item.

Слотът с кофа за отпадъци се използва за премахване на нежелани предмети. Тук може да бъде поставен всеки предмет. След като един предмет е поставен тук, той ще остане докато друг предмет не бъде поставен в същия слот (или потребителя не излезе от играта). Тогава новопоставения предмет ще заеме същия слот, а предишния предмет ще бъде премахнат завинаги.

Дрехи (3 слота)[edit | edit source]

Тук могат да бъдат екипирани вашите шлем, риза и панталони. Обикновено тези слотове се използват за Armor. Има по един слот за всяка част на тялото. Тук могат да бъдат ппоставяни само дрехи.

Социални (3 слота)[edit | edit source]

Vanity items могат да бъдат поставени тук, но само за визуален ефект. Броня и други предмети които дават бонуси също могат да бъдат поставени в тези слотове, въпреки че няма да имат друг ефект освен козметичен. Освен това те функционират подобно на слотовете за дрехи.

Guide.png
Hint: Кликване с десен бутон върху Социален слот ще обърне съдържанието си със съответния слот за броня.

Аксесоари (5 слота)[edit | edit source]

Accessories могат да бъдат поставяни тук. Никакви други предмети не могат да бъдат поставяни в тези слотове.

Notes[edit | edit source]

 • If all Hotbar and Storage slots are occupied, new items will not be picked up.
 • Only items that appear in the main inventory will be available for Crafting.
 • Objects in your inventory will carry over to other servers. This also includes equipped armor, coins in the coins slots, and ammo in the ammo slots.

Storage item inventory[edit | edit source]

Storage items have 20 inventory slots where the player can find new items or store excess items.

NPC inventory[edit | edit source]

NPCs who sell items each have their own 20-slot inventory where the items available for purchase are shown. Items sold to the NPC will also appear there, but only while the inventory remains on-screen; accessing the same NPC later will not show the sold items. Items being sold by the NPC will always be placed from the top-left to the bottom-right.

Housing menu[edit | edit source]

The Housing menu allows you to check whether the houses you have built are suitable for use or not, as well as to manually appoint a house for a specific NPC. To access this menu click on the house icon in your inventory.

To check whether a house is suitable for use, click on the "?" housing query mark and then click anywhere inside the house; you will receive a message indicating whether the house is suitable or not. If it is not suitable you can check the Home guide on this wiki to see what the house may be lacking.

Once a house is determined to be suitable you may assign an NPC to it by placing the corresponding NPC Flag in it. Note that only the flags of NPCs whose spawn conditions you have already met will appear - so for example when you first enter a new world only the Guide's NPC Flag is shown. NPC Flags for other NPCs will only be shown when you meet each of their spawn conditions.

When you first meet the spawn conditions for an NPC a random house will be assigned to him/her from your available empty suitable houses.

History[edit | edit source]

 • Desktop 1.1:
  • Housing menu added to main inventory.
  • Items that are housed in the main inventory can now be used without being placed in the hotbar if Autopause is off.
 • Desktop 1.0.6:
  • Ammo slots and Trash slot added to main inventory.
  • Inventory slots given unique colors based on which inventory is being viewed.
  • Hotbar slots now show their respective shortcut key.
  • Hotbar slots that have a ranged weapon on them will show the current used ammo count on them.
  • Hotbar can now be locked by clicking on the padlock to the left.
  • Right clicking on an accessory or a piece of armor in your inventory will auto-equip it.
  • It is no longer possible to drop items through the spaces between boxes in the inventory.
  • Newly obtained items will now be placed starting in the bottom right of inventory rather than the top left.
 • Desktop 1.0.5:
  • Hotbar now shows the name of the selected item.
  • Defense totals are now shown in inventory.
 • Desktop 1.0.4: Added an option that will pause the game while opening your inventory in single player, called Autopause. It defaults to off.
Platform specific