We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.

King Slime/lt

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Lithuanian translation project.
[[File:Template:Pagename2en/db-ltKing Slime.png|link=]]
Statistics
TypeBoss/lt • Slime
EnvironmentForest
AI TypeKing Slime AI
Damage40
Max Life2000
Defense10
KB Resist100%
Drops
Coins1 Gold Coin

Glitėsių Karalius yra bosas kuris yra labai didelis glitėsis: jis yra 5 kartus didesnis nei Vaivorykštinis Glitėsis (didžiausias iš paprastų glitėsių). Jį galima pakviesti su Glitėsių Karūna, bet jis pats gali atsirasti labai retai (bet niekada žemėlapio centre). Kai Glitėsių Karalius sužeidžiamas, jis paleidžia kelis Mėlynus Glitėsius. Jis visada išmeta vieną iš Nindzės drabužių, kai būna nugalėtas.

Kai Glitėsių Karalius atsiranda, kairiame apatiniame kampe rodo: "King Slime has awoken!" Kai nugalėtas, panaši žinutė atsiranda: "King Slime has been defeated!"

Jis atsparus Nuodams.

Atsitiktinis atsiradimas[edit | edit source]

Glitėsių Karalius turi 1 iš 300 šansą atsirasti kito glitėsio vietoje kai žaidėjas yra viename iš dviejų pasaulio šonų (tolimas kairysis ir tolimas dešinysis).

Istorija[edit | edit source]

  • Desktop 1.0.5:
    • Plaukioja skysčiuose ir nesukelia vandens garso.
    • Tik vienas Glitėsių Karalius atsiranda per laiką.