Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Molten Pickaxe/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
SmeltehakkeMolten Pickaxe
 • Smeltehakke item spriteold Smeltehakke item sprite
Autoswing
Stack digit 1.png
Statistics
 • Pickaxe icon.png 100%
 • Hammer icon.png 0%
 • Axe icon.png 0%
Type
Tool
Skade12 (Melee)
Tilbakeslag2 (Very weak)
Critical chance4%
Brukstid23 (Fast)
Tool speed18
Sjeldenhet3*Rarity level: 3
Sell5400*54
Research1 required
Inflicts Debuff
DebuffOn Fire!On Fire!
Debuff tooltipSlowly losing life

Smeltehakke er den skjette og høyeste levelen av Hakker. som alle hakker, er de brukt til å mine mange forskellige blokker og ores.

En smeltehakke kan ødelegge de fleste blokker med et slag.

ett slag trengs
@ 2.3 blocker per sekund
to slag trengs
@ 1.2 blocker per sekund
 • jord
 • Gress
 • gjørme
 • Stein
 • kobber
 • jern
 • Sølv
 • Gull
 • Aske
 • Obsidian
 • gems
 • Hellstone
 • Meteorite
 • Ebonstone
 • Fargede hule Brikker