Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Moon Lord/cs

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search

Moon Lord Trophy.png"Blíží se bezprostřední zkáza..."Moon Lord Trophy.png 

Pán Měsíce (Moon Lord) je závěrečný boss Terrarie. Zjeví se na závěr Měsíčních událostí (Lunar Events), zahájených Šíleným Kultistou (Lunatic Cultist), 60 sekund potom, co je poražena poslední Nebeská Věž (Celestial Tower). Také může být vyvolán ručně pomocí Nebeské Pečeti (Celestial Sigil), čímž lze přeskočit zabíjení Šíleného Kultisty a posléze Nebeských Věží.

Pokud během bitvy všichni hráči zemřou, Pán Měsíce zmizí. Může být znovu vyvolán opětovným dokončením Měsíčních události, nebo použitím Nebeské pečeti.

Moon Lord
Moon Lord.png
Informace
Typ Nepřítel

Pán Měsíce je imunní vůči Ichor debuffu (Ichor debuff).