Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Pickaxes/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search


Hakker er verktøy brukt for å fjerne blokker og samle malm. De kan fjerne plasserte treblokker, i tillegg til plasserte møbler. Derimot kan ikke en hakke fjerne vegger, dette krever en hammer i steden for. Man kan også bruke dem som grunnleggende nærkampvåpen.

Nye spillere starter med en kobberhakke.

Hakker kan bruke modifikatorer som øker hastigheten, som Rask og Lett. Tilbehør med Voldelig-motifikatoren vil ikke øke bergverkshastighet ettersom bare motifikatoren på selve hakken vil påvirke dette.

Hakke Lages av Hakkestyrke Skade Hastighet
Copper Pickaxe.pngKobberhakke 12 × Copper Bar.png + 4 × Wood.png 35% 5 Gjennomsnitlig
Iron Pickaxe.pngJernhakke 12 × Iron Bar.png + 4 × Wood.png 45% 5 Hurtig
Silver Pickaxe.pngSølvhakke 12 × Silver Bar.png + 4 × Wood.png 45% 6 Hurtig
Gold Pickaxe.pngGullhakke 12 × Gold Bar.png + 4 × Wood.png 55% 6 Hurtig
Nightmare Pickaxe.pngMarerittshakke 12 × Demonite Bar.png + 6 × Shadow Scale.png 65% 11 Hurtig
Molten Pickaxe.pngSmeltehakke 35 × Hellstone Bar.png 100% 18 Gjennomsnitlig
Antall slag for å ødelegge en blokk
Hakke Sand, sørpe, leire Jord Stein, murstein, malm Hule Meteor Obsidian Ebonstein, Helvetesstein
Copper Pickaxe.pngKobberhakke 2 2 3 6 - - -
Iron Pickaxe.pngJernhakke 2 2 3 5 - - -
Silver Pickaxe.pngSølvhakke 2 2 3 5 - - -
Gold Pickaxe.pngGullhakke 1 2 2 4 4 - -
Nightmare Pickaxe.pngMarerittshakke 1 1 2 4 4 2 4
Molten Pickaxe.pngSmeltehakke 1 1 1 2 2 1 2