Player stats/cz

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Czech translation project.

Zdraví a mana[edit | edit source]

Hráči začínají se 100 životy a žádnou manou, křišťály životakřišťály života a křišťály manykřišťály many mohou tato maxima zvýšit až na 400 životů a 200 many. Další mana se dá získat pomocí džunglového brněnídžunglového brnění (20 za kus, 60 celkem) a hvězdné stužkyhvězdné stužky (20 many).

Horizontální pohyb[edit | edit source]

Rychlost pohybu se dá zvýšit pomocí doplňků. Pokud má takových doplňků postava více, jejich bonusy násobí výsledek předchozího výpočtu, takže 2 doplňky s bonusem +10% zvýší celkově rychlost o 21% (100% * 0,1 * 0,1 = 110% * 0,1 = 121%). Vystřelovací hákVystřelovací hák a liánaliána přitáhnou postavu konstantní rychlostí, tudíž čím více doplňků zvyšujících rychlost, tím menší nárůst horizontální rychlosti přináší.

Jeden blok je v Terrarii široký 2 stopy. Následující tabulka udává číselné hodnoty v případě, že postava je již rozběhnutá, jelikož chvíli trvá, než dosáhne při rozběhu maximální rychlosti.

Aglet Řetízek větru / Najedený Stínové brnění Rychlost Efekt Rychlost
(bloky/sek.)
Rychlost
(stopy/sek.)
No No No No +0% 11.36 22.72
Yes No No No +5% 11.93 23.86
No jedno No No +10% 12.50 24.99
No No Yes No +15% 13.06 26.13
Yes jedno No No +15.5% 13.12 26.24
Yes No Yes No +20.75% 13.72 27.43
No obojí No No +21% 13.75 27.49
No No No Yes +25% 14.20 28.40
No jedno Yes No +26.5% 14.37 28.74
Yes obojí No No +27.05% 14.43 28.87
Yes No No Yes +31.25% 14.91 29.82
Yes one Yes No +32.83% 15.09 30.18
No jedno No Yes +37.5% 15.62 31.24
No obojí Yes No +39.15% 15.81 31.61
No No Yes Yes +43.75% 16.33 32.66
Yes jedno No Yes +44.38% 16.40 32.80
Yes No Yes Yes +50.94% 17.15 34.29
No obojí No Yes +51.25% 17.18 34.36
No jedno Yes Yes +58.12% 17.96 35.93
Yes jedno Yes Yes +66.03% 18.86 37.72
Yes obojí Yes Yes +82.63% 20.75 41.49

Vertikální pohyb[edit | edit source]

Bez pomoci jakýchkoli předmětů mohou postavy vyskočit do výšky 6 bloků (12 stop). Lesklý červený balónekLesklý červený balónek tento skok zvýší, mrak v láhvimrak v láhvi umožní ve vzduchu druhý skok (oba dva jsou ovlivněny balónkem), raketové botyraketové boty umožní po krátkou dobu let (čísla v následující tabulce jsou pro nepřerušované zrychlování). Žádné předměty neumožňují rychlejší pád, ačkoli ve vodě nebo v pavučině k tomuto může na krátkou chvíli sloužit vystřelovací hákvystřelovací hák nebo liánaliána — ve vzduchu je rozdíl zanedbatelný.

Raketové boty Lesklý červený balónek Mrak v láhvi Výška skoku (v blocích) Rychlost
(bloky/sek.)
Rychlost
(stopy/sek.)
No No No 6
volný pád
~24
~35.63
~48
~71.26
No No Yes 9 ~24 ~48
No Yes No 10 ~26.50 ~53.00
No Yes Yes 17 ~26.50 ~53.00
Yes No No 94 ~18.84 ~37.69
Yes No Yes 97 různá různá
Yes Yes No 98 různá různá
Yes Yes Yes 105 různá různá

Pohyb prostředím[edit | edit source]

Vedle vzduchu se ve hře nachází 3 rozdílná prostředí, která zpomalují pohyb postavy oproti vzduchu: voda, láva a pavučina.

Prostředí Efekt Rychlost
(bloky/sek.)
Rychlost
(stopy/sek.)
Vzduch žádný ~11.36 ~22.72
Voda -33% ~7.86 ~15.72
Láva -33% ~7.86 ~15.72
Pavučina -93.65% ~0.67 ~1.33
Voda + pavučina -96.82% ~0.45 ~0.88