Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Possessed Armor/cs

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
Posedlé brnění
Possessed Armor.png
Informace
Typ Nepřítel
Prostředí Povrch – Podzemí
Typ AI Bojovník
Poškození 55 / 110
Max. život 260 / 520
Obrana 28
O. v. odražení 60 % / 64 %
Prapor
Prapor posedlého brnění Prapor posedlého brnění
Možné získat
Peníze 400*4 Silver Coin.png
Interní ID NPC: 140

Posedlé brnění je nepřítel těžkého módu objevující se během noci na povrchu a v podzemí. Pohybuje se velmi rychle a může otevírat dveře, i když právě není krvavý měsíc. Jeho pohyb je doprovázen rozostřením pohybu, které lze pozorovat u stínového brnění.

Posedlé brnění je imunní vůči otrávení a v plamenech!.

Tipy[edit | edit source]

  • Doporučuje se použít zbraně, které způsobují neustávající poškození – pohyb posedlého brnění lze zpomalit, i když se nachází ve vzduchu.

Poznámky[edit | edit source]

Zajímavosti[edit | edit source]

History[edit | edit source]

  • 1.1: Představeno.