Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

We would love to get your opinion on your experience with our site with a short survey. Take Survey

Silver Pickaxe/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search

Sølvhakker er den Tredje typen Hakke, de er ett hakk over Jernhakke og ett hakk under Gullhakke. Slik som alle Hakker, Brukes de til å grave de fleste blokker og årer. En Sølvhakke har litt lengere rekkevidde en Jernhakken.