Silver Pickaxe/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Norwegian translation project.

Sølvhakker er den Tredje typen Hakke, de er ett hakk over Jernhakke og ett hakk under Gullhakke. Slik som alle Hakker, Brukes de til å grave de fleste blokker og årer. En Sølvhakke har litt lengere rekkevidde en Jernhakken.