Soils/cz

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Czech translation project.

Půdy jsou minerálně založené bloky hry, které lze vytěžit za pomocí krumpáčů – po vykopání se z půdy stává blok. Všechny typy půdy lze hromadit až do 999 kusů „v jednom bloku“, což usnadňuje jejich skladování. Půdy patří mezi jediné bloky, které jsou přeměnitelné nákazou, karmínem a posvátností – mezi přeměnitelné půdy patří například hlína, kámen, písek, bláto, naplavenina a led. Většina těchto bloků lze získat jedině kopáním (kopání velkých tunelů zvětšuje zásoby půd, které jsou přeměněné v bloky).

Půda Přeměnitelné Popis
HlínaHlína
TrávaTráva
Nakažená trávaNakažená tráva
Karmínová trávaKarmínová tráva
Posvátná trávaPosvátná tráva
Yes Hlína je nejdostupnějším typem půdy na všech mapách – tvoří valnou většinu povrchu a podzemí vrstvy (viz Layers/cz). Na převážné části hlíny na povrchu roste tráva. Ta se také dokáže rozšiřovat na všechny bloky hlíny, které jsou jí vystaveny. Na trávě lze pěstovat velké množství užitečných rostlinkořensvit, oranžový krvorost (pouze na hlíně, ne na trávě), slunikvět, houba, dýně, žlutý blatouch, borůvky (pouze na normální trávě nebo posvátné), ohavná houba (pouze na nakažené trávě) a smrtirost (pouze na nakažené, nebo karmínové trávě). Na každém z uvedených typů trávy rostou také příslušné typy stromů.
Hlína a klasická tráva jsou navíc přeměnitelné nákazou, karmínem nebo posvěcením.
KámenKámen
EbenokámenEbenokámen
KarmínokámenKarmínokámen
PerlokámenPerlokámen
Červený mechČervený mech
Žlutý mechŽlutý mech
Zelený mechZelený mech
Modrý mechModrý mech
Fialový mechFialový mech
Yes Kámen je typ půdy, která má jedno z největších zastoupení ve hře – je k nalezení od povrchu až po vrstvu jeskyní. Na normálním kameni může začít růst mech, ebenokámen a karmínokámen je příznivý pro růst smrtirostu. Na perlokamenu jsou v posvátném podzemní k nalezení křišťálové úlomky.
Kámen je součástí několika receptů pro výrobu dalších bloků, obzvláště cihel.
Oproti hlíně je více odolný, avšak opět přeměnitelný nákazou, karmínem nebo posvěcením. Přeměněný kámen je také těžší vykopat. Je potřeba alespoň děsivý krumpáč, smrtonosný krumpáč, nebo lepší.
ŽulaŽulaDesktop VersionConsole VersionMobile Version No Je k nalezení ve velkých nalezištích v žulových jeskyních. Používá se při výrobě hladkého žulového bloku, které je následně používán na výrobu žulového nábytku.
MramorMramorDesktop VersionConsole VersionMobile Version No Je k nalezení ve velkých nalezištích v mramorových jeskyních. Používá se při výrobě hladkého mramorového bloku, které je následně používán na výrobu mramorového nábytku.
PísekPísek
EbenopísekEbenopísek
KarmínopísekKarmínopísek
PerlopísekPerlopísek
Yes Písek je žlutý terén, který tvoří pouště a oceány. Je to také jeden z mála bloků, které jsou ovlivňovány gravitací – bude padat vertikálně dolů, pokud je pod ním vykopán blok a postava (nebo NPC) stojící v cestě tohoto padajícího písku bude zraňována. Přirozeně lze na písku pozorovat růst mokrolistu a kaktusu. Používá se také jako náboje do pískometu.
Pokud je písek vystaven působení nákazy, karmínu nebo posvěcení, přemění se na ebenopísek, karmínopísek anebo na perlopísek.
JílJíl No Naleziště jílu lze najít v podzemí vrstvě, nejčastěji těsně pod vrstvou povrchu. V současné době se jíl používá pouze při výrobě jiných předmětů/materiálů a nerostou na něm žádné rostliny.
BlátoBláto
Džunglová trávaDžunglová tráva
Houbová trávaHoubová tráva
Yes / No Bláto je náhradou hlíny v džungli a podzemní džungli. Občas tvoří houbové biomy ve vrstvách jeskyní. Bláto, které není pokryto trávou poskytuje příhodné podmínky pro růst kořensvitu, naopak bláto pokryté trávou tvoří příhodné podmínky pro růst nocizáře, nebesky modré květiny, borůvek. Na blátu pokrytém trávou také rostou džunglové stromy. Houbová tráva je příhodná pro růst svítící houby a gigantické svítící houby. Při přechodu do těžkého módu se bláto přeměňuje na hlínu, to lze však zvrátit vystavením hlíny vodě.
Čisté bláto a džunglová tráva mohou být přeměněny Korupcí a Karmínem, nikoliv však posvěcením, pokud není použit Zneočišťovač. Houbová tráva se použitím Zneočišťovače a Zeleného Roztoku dá změnit na Džunglovou trávu.
PopelPopel No Popel je k nalezení v podsvětí, společně s pekelným kamenem. Lze na něm pozorovat přirozený výskyt a i růst ohnikvětu (ohnikvět lze také na popelu dále pěstovat).
NaplaveninaNaplavenina No / Yes Naplavenina, stejně jako písek, je ovlivňována gravitací, tzn. pokud je pod naplaveninou vytěžen blok, „sesype se“ na postavu pod ním, kterou taktéž zraní. Pokud je umístěn do extraktinátoru, přemění se na různé druhy drahokamu a rud.
Normálně je naplavenina nepřeměnitelná nákazou, karmínem a posvěcením, může být však přeměněna v ebenopísek, karmínopísek a perlopísek jakmile postava vstoupí do těžkého módu.
SníhSníh No Sníh tvoří většinu povrchu ve sněžném biomu. Je imunní vůči nákaze, karmínu i posvěcení a stromy, které jsou vysazeny na sněhu se změní na ledové stromy. Pokud je blok sněhu umístěn v nesněžném biomu, začne padat sníh.
LedLed
Purpurový ledPurpurový led
Červený ledČervený led
Růžový ledRůžový led
Yes Led tvoří většinu sněžného podzemí a na rozdíl od sněhu není imunní vůči nákaze, karmínu a posvěcení. Led se přemění na purpurový led, červený led a růžový led, pokud je vystaven působení těchto biomů. Pokud je blok ledu umístěn v nesněžném biomu, začne padat sníh.
Jakmile si hráč nasadí brusle, bude se na ledu pohybovat značně rychleji.
BřečkaBřečka No Břečka je více či méně stejná jako naplavenina s tím, že se nachází pouze ve sněžných biomech a sněžném podzemí. Může být také přeměněn na drahokamy, rudy a peníze pomocí extraktinátoru.
Na rozdíl od naplaveniny, nemůže být břečka přeměněna na žádný jiný typ bloků při přechodu do těžkého módu (od verze 1.2.4.1.
Dlaždice: Kámen Bloky ( Červená cihla Cihly) • Dřevěná zeď Zdi ( Kobaltová cihlová zeď Cihlové zdi)