Owl.png Wiki reading hard on the eyes? Try out our Dark Theme! Visit the preferences page while logged in and select Hydra Dark. Owl.png

Solar Eclipse/lt

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
BiomeBannerSolarEclipse.png

Saulės užtemimas sunkiojo rėžimo įvykis, kuris pasirodo retai kai bent vienas mechaninis bosas yra nugalėtas. Saulės užtemimas turi 1/20 (5%) šanso įvykti dieną. Taip pat užtemimą galima sukelti panaudojus saulės lentelę, kuri padaryta iš saulės lentelės dalių, kurias galima gauti džiunglių šventykloje.

Per saulės užtemimą priešai atsiranda labai dažnai net kai yra keli ar daugiau žmonių. Šis įvykis vyksta ištisą dieną, nuo ryto iki vakaro, nekreipiant dėmesio kiek priešų nugalėta. Mėnulis matomas ant saulės sumažina šviesos lygį netoli nakties šviesos lygio.

Užtemimas pradideda su ženklu, "A solar eclipse is happening!". Šis įvykis paveikia tik viršutinį pasaulio lygį, jo galima išvengti pasislėpus požeminiame lygyje ar žemiau. Taip pat užtemimą galima praleisti su užkerėtu saulės laikrodžiu, bet tai turi rizikos sukelti kitus įvykius.

Turinys[edit | edit source]

Apdovanojimas[edit | edit source]

Achievement Kill the Sun.png Kill the Sun ( Nužudyk saulę ) apdovanojimas gaunamas už pirmojo užtemimo išgyvenimą.

Notes[edit | edit source]

 • It is possible for other events to occur at the same time as a Solar Eclipse, such as a Goblin Invasion or a Pirate Invasion. Other events may cancel Solar Eclipse enemy spawns (except in the PC version after 1.3).
 • Before defeating Plantera in the PC version and always in other versions, Swamp Things seem to be the most common Solar Eclipse enemies to spawn, followed by Frankensteins, Reapers, and Vampires, with Eyezor being the least common.
 • Unlike a blood moon, the solar eclipse allows only its own enemies to spawn on the surface, where blood moons have most regular enemies (with a few exceptions such as Dripplers and Blood Zombies). The only exceptions to this rule are the surface Corruption, Crimson and Ocean.
 • A Solar Eclipse can occur the day before or after a Blood Moon. One will not affect the chances of the other following, and the same event can follow the next day or night as well.
 • It is important to note that the more difficult enemies (with more powerful item drops) will not spawn as soon as the event is available. Reapers and Mothrons will only spawn after defeating all three Mechanical Bosses; Butchers, NailHeads, Deadly Spheres, Psychos, and Dr. ManFlies will only spawn after defeating Plantera.
 • Mobile version If you quit when the solar eclipse message is shown, the event will not occur.

Tips[edit | edit source]

For more elaborate strategies on defeating Solar Eclipse, including weapon and arena recommendations, see Guide:Defending against events.

Trivia[edit | edit source]

Solar Eclipse enemies and their relationship to classic 20th century horror films.
 • Every enemy that spawns during a Solar Eclipse (barring the Reaper and Eyezor) share the theme of classic 20th century horror films. (See image on the right and each enemy's individual page for movie references.)
 • The type of Solar Eclipse experienced is an annular solar eclipse.
 • When loading a world with a Solar Eclipse in progress, the sun that rises and sets on the loading screen is also in its eclipsed state.
 • The moon icon of the Sextant turns red.
 • Originally, another enemy was planned for the Solar Eclipse, named the Severed Hand (it can still be seen in the image to the right). It exists within the game files, but it was unimplemented for unknown reasons.

History[edit | edit source]

 • Desktop 1.2.1.2: No longer requires defeating Plantera to happen, only defeating a Mechanical Boss.
 • Desktop 1.2.0.3:
  • Slightly increased the chance for an eclipse to happen, from 1/30 to 1/25, but they will now only happen after killing a Mechanical Boss.
  • Eclipses are no longer persistent between worlds.