Template:Item infobox/cz

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Czech translation project.

Použití[edit source]

  • Parametr „sspeed“ je úplně stejný jako „velocity“ (jsou si navzájem náhradami).
  • Vše je nepovinné
  • Lze vyplnit i „name“ a „image“. Vyplňovat pouze veš chvíli, kdy je PAGENAME nevhodné na použití
{{Item infobox/cz
| boxwidth = šířka infoboxu; výchozí hodnota = 21em
| image = obrázek předmětu z inventáře; výchozí hodnota = name.png
| imageplaced = umístěný předmět; výchozí hodnota = name (placed).gif; pokud neexistuje GIF obrázek, pak výchozí hodnota = name (placed).png
| imagebreak = pokud „yes“, je obrázek umístěného předmětu přesunut na nový řádek, pod obrázek předmětu z inventáře; výchozí hodnota = no
| type = zbraň, předmět, nábytek atp.
| type2 = druhotný typ
| damage = poškození udělené za zásah
| damagetype = zachovat anglické „melee“ (na blízko), „ranged“ (na dálku), „magic“ (magický), nebo „summon“ (vyvolávací) (ve výsledku se objeví přeložený název)
| auto = pokud „yes“, zbraň/předmět disponuje automatickým švihem / automatickou střelbou
| defense = poskytnutá obrana
| bonus =
| pick = síla "% krumpáče", "% sekery", or "% kladiva"
| knockback = odražení udělené za zásah
| placeable = yes/no
| width = šířka, pokud je předmět umístěný; počet kostek
| height = šířka, pokud je předmět umístěný; počet kostek
| stack = maximální velikost hromady, na kterou se předměty poskládají v jednom slotu inventáře
| mana = úbytek many za použití
| mregen = regenerace many
| mheal = obnovení many
| lregen = regenerace života
| hheal = obnovení života
| tooltip =
| consumable = yes/no
| velocity =
| critical = pokud není zadána žádná specifická hodnota a v „type“ je uvedeno „Zbraň“, pak výchozí hodnota = 4 %
| rare = rarita
| body slot =
| use = eychlost použití
| toolspeed =
| tool = nástroj použitý pro odemčení předmětu, pokud je předmět umístěný
| buff = poskytnuté posilěnní
| bufftip = popisek posilěnní
| duration = trvání posilěnní
| buy = nákupní cena v mincích, vyplňovat použitím šablon pro peníze ({{cc}}, {{sc}}, {{gc}}, {{pc}})
| sell = prodejní cena v mincích, opět používat pouze šablony pro peníze
| id = interní ID předmětu
| idbuff = interní ID posilnění
| idtile = interní ID kostky
| idwall = interní ID zdi
| idmount = interní ID jezdeckého zvířete
| allversions = yes (only PC/Console/Mobile content, where no "___ content only" banner is present)
}}