Attention Mobile version Mobile Users! Registration for Mobile 1.3 Beta Testing is live! Register here!

Terraria Wiki:Projects/Polish translation

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
Information.svg Note: Congratulations! https://terraria-pl.gamepedia.com/Terraria_Wiki
Polish translation of the Terraria Wiki

Main goals[edit source]

  • Polish player support. It is really annoying to search for information on a game and only find something in english if you can't understand english that well.
Pomoc dla polskich graczy. Dla tych, którzy nie chcą lub nie lubią szukać po angielsku informacji dotyczących gry.

To Do[edit source]

  • Translate all English Pages on Terraria Wiki to Polish
Przetłumaczyć wszystkie angielskie strony w Terraria Wiki na język polski
  • Add {{project|Polish translation}} to the top of each translation page.
Dodaj {{project|Polish translation}} na początku każdej tłumaczonej strony

Project participants[edit source]


Proszę wszystkich o zarejestrowanie się na Polskiej Wiki. Jeszcze sporo pracy pozostało. --SaladinPL 13:50, 22 August 2011 (UTC)

Project Completed[edit source]

https://terraria-pl.gamepedia.com/Terraria_Wiki