Tools/no

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Norwegian translation project.

Verktøy[edit | edit source]

Verktøy er vanligvis brukt til å ta ned vanlige gjenstander som blokker, vegger og andre plasserte gjenstander for å kunne plukke dem opp og ha dem i vårt inventori. Hakker, økser og hammerer kan bli brukt som nærkampsvåpen, men de er ikke så effektive å bruke som våpen, slik som ordentlige våpen av forskjellige nivåer.


Hakker og Driller er verktøy som kan bruker til å plukke opp de fleste terreng blokker. De kan også brukes til å fjerne gress og ungtrær. Nivået til Hakken/Drillen sier hvor mye "Gravekraft" den har og jo høyere prosent, desto bedre er den til å grave ut forskjellige nivåer malm. Driller fungerer akkurat som Hakker.

Hakker og Driller
Økser og Motorsager
Hammerer
Gripekroker
Nøkler
Diverse

Hakker og Driller
Hakker er verktøy som kan brukes til å grave ut de fleste terreng blokkene. De kan også brukes til å fjerne gress og ødelegge plantede ungtrær. Hakkenes nivå typer definerer hvilke blokker som kan graves ut og hvor mange slag de tar for å bli gravd ut. Driller fungerer akkurat som Hakker
Copper Pickaxe.pngCopper Pickaxe Tin Pickaxe.pngTin Pickaxe Desktop Version Cactus Pickaxe.pngCactus Pickaxe Desktop Version
Iron Pickaxe.pngIron Pickaxe Lead Pickaxe.pngLead Pickaxe Desktop Version Silver Pickaxe.pngSilver Pickaxe
Tungsten Pickaxe.pngTungsten Pickaxe Desktop Version Bone Pickaxe.pngBone Pickaxe Desktop Version Gold Pickaxe.pngGold Pickaxe
Platinum Pickaxe.pngPlatinum Pickaxe Desktop Version Nightmare Pickaxe.pngNightmare Pickaxe Deathbringer Pickaxe.pngDeathbringer Pickaxe Desktop Version
Molten Pickaxe.pngMolten Pickaxe Cobalt Pickaxe.pngCobalt Pickaxe Desktop Version Cobalt Drill.pngCobalt Drill
Palladium Pickaxe.pngPalladium Pickaxe Desktop Version Palladium Drill.pngPalladium Drill Desktop Version Mythril Pickaxe.pngMythril Pickaxe Desktop Version
Mythril Drill.pngMythril Drill Orichalcum Pickaxe.pngOrichalcum Pickaxe Desktop Version Orichalcum Drill.pngOrichalcum Drill Desktop Version
Adamantite Pickaxe.pngAdamantite Pickaxe Desktop Version Adamantite Drill.pngAdamantite Drill Titanium Pickaxe.pngTitanium Pickaxe Desktop Version
Titanium Drill.pngTitanium Drill Desktop Version Chlorophyte Pickaxe.pngChlorophyte Pickaxe Desktop Version Chlorophyte Drill.pngChlorophyte Drill Desktop Version
Pickaxe Axe.pngPickaxe Axe Desktop Version Drax.pngDrax (Hamdrax on consoles.) Spectre Pickaxe.pngSpectre Pickaxe Desktop Version
Picksaw.pngPicksaw Desktop Version
Økser og Motorsager
Økser blir bare brukt til å kutte ned trær. Ved og Tre plattformer må bli tatt ned med Hakker. Motorsager fungerer akkurat som vanlige Økser, mens Hamaxes fungerer akkurat som både Økser og Hammerer.
Copper Axe.pngCopper Axe Tin Axe.pngTin Axe Desktop Version Iron Axe.pngIron Axe
Lead Axe.pngLead Axe Desktop Version Silver Axe.pngSilver Axe Tungsten Axe.pngTungsten Axe Desktop Version
Gold Axe.pngGold Axe Platinum Axe.pngPlatinum Axe Desktop Version Cobalt Waraxe.pngCobalt Waraxe Desktop Version
Cobalt Chainsaw.pngCobalt Chainsaw Blood Lust Cluster.pngBlood Lust Cluster Desktop Version War Axe of the Night.pngWar Axe of the Night
Palladium Waraxe.pngPalladium Waraxe Desktop Version Palladium Chainsaw.pngPalladium Chainsaw Desktop Version Mythril Waraxe.pngMythril Waraxe Desktop Version
Mythril Chainsaw.pngMythril Chainsaw Orichalcum Waraxe.pngOrichalcum Waraxe Desktop Version Orichalcum Chainsaw.pngOrichalcum Chainsaw Desktop Version
Meteor Hamaxe.pngMeteor Hamaxe Adamantite Waraxe.pngAdamantite Waraxe Desktop Version Adamantite Chainsaw.pngAdamantite Chainsaw
Titanium Waraxe.pngTitanium Waraxe Desktop Version Titanium Chainsaw.pngTitanium Chainsaw Desktop Version Pickaxe Axe.pngPickaxe Axe Desktop Version
Drax.pngDrax (Hamdrax on consoles.) Chlorophyte Greataxe.pngChlorophyte Greataxe Desktop Version Chlorophyte Chainsaw.pngChlorophyte Chainsaw Desktop Version
Spectre Hamaxe.pngSpectre_Hamaxe Desktop Version Picksaw.pngPicksaw Desktop Version Molten Hamaxe.pngMolten Hamaxe
The Axe.pngThe Axe Desktop Version
Hammerer
Hammere er spesielle verktøy, brukt til å endre formen til blokker og slå ned bakgrundsvegger. PwnHammer og Hammush kan brukes til å slå ned Demon Altere og velsigne verden med Cobalt (eller Palladium), Mythril (eller Orichalcum) og Adamantite (eller Titan).
Wooden Hammer.pngWooden Hammer Rich Mahogany Hammer.pngRich Mahogany Hammer Desktop Version Copper Hammer.pngCopper Hammer
Tin Hammer.pngTin Hammer Desktop Version Ebonwood Hammer.pngEbonwood Hammer Desktop Version Shadewood Hammer.pngShadewood Hammer Desktop Version
Lead Hammer.pngLead Hammer Desktop Version Pearlwood Hammer.pngPearlwood Hammer Desktop Version Iron Hammer.pngIron Hammer
Silver Hammer.pngSilver Hammer Tungsten Hammer.pngTungsten Hammer Desktop Version Gold Hammer.pngGold Hammer
The Breaker.pngThe Breaker Flesh Grinder.pngFlesh Grinder Desktop Version Platinum Hammer.pngPlatinum Hammer Desktop Version
Meteor Hamaxe.pngMeteor Hamaxe Molten Hamaxe.pngMolten Hamaxe Pwnhammer.pngPwnhammer
Hammush.pngHammush Desktop Version Spectre Hamaxe.pngSpectre Hamaxe Desktop Version Chlorophyte Warhammer.pngChlorophyte Warhammer Desktop Version
Chlorophyte Jackhammer.pngChlorophyte Jackhammer Desktop Version The Axe.pngThe Axe Desktop Version
Gripe Kroker
Kroker er verktøy som er brukt til å klarte rundt på spreke områder som for eksempel: Tak og Vegger.
Grappling Hook.pngGrappling Hook
Topaz Hook.pngTopaz Hook Desktop Version Emerald Hook.pngEmerald Hook Desktop Version Amethyst Hook.pngAmethyst Hook Desktop Version
Sapphire Hook.pngSapphire Hook Desktop Version Ruby Hook.pngRuby Hook Desktop Version Diamond Hook.pngDiamond Hook Desktop Version
Skeletron Hand.pngSkeletron Hand Desktop Version Dual Hook.pngDual Hook Ivy Whip.pngIvy Whip
Web Slinger.pngWeb Slinger Desktop Version
Nøkler
Nøkler blir brukt til å åpne låste dører eller kister.
Golden Key.pngGolden Key Shadow Key.pngShadow Key Temple Key.pngTemple Key Desktop Version
Corruption Key.pngCorruption Key Desktop Version Crimson Key.pngCrimson Key Desktop Version Frozen Key.pngFrozen Key Desktop Version
Hallowed Key.pngHallowed Key Desktop Version Jungle Key.pngJungle Key Desktop Version
Diverse
Dette er verktøy som ikke passer inn i de andre categoriene.
Purification Powder.pngPurification Powder Dirt Rod.pngDirt Rod Empty Bucket.pngBucket
Vile Powder.pngVile Powder Staff of Regrowth.pngStaff of Regrowth Breathing Reed.pngBreathing Reed
Shadow Orb.pngShadow Orb Fairy Bell.pngFairy Bell Wisp in a Bottle.pngWisp in a Bottle Desktop Version
Whoopie Cushion.pngWhoopie Cushion Bubble Wand.pngBubble Wand Desktop Version Beach Ball.pngBeach Ball Desktop Version
Unicorn on a Stick.pngUnicorn on a Stick Desktop Version Umbrella.pngUmbrella Desktop Version Magic Mirror.pngMagic Mirror
Flare Gun.pngFlare Gun Desktop Version Clentaminator.pngClentaminator Desktop Version Binoculars.pngBinoculars Desktop Version
Living Wood Wand.pngLiving Wood Wand Desktop Version Leaf Wand.pngLeaf Wand Desktop Version Hive Wand.pngHive Wand Desktop Version
Bone Wand.pngBone Wand Desktop Version Rod of Discord.pngRod of Discord Desktop Version--Jak1298 (talk) 15:44, 22 October 2013 (UTC)

Promotional Content