Voodoo Demon/cz

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Czech translation project.
Voodoo démon
Voodoo Demon.png
Informace
Typ Létající nepřítel
Prostředí Podsvětí
Typ AI Netopýr
Poškození 32 / 64 (56) (útok na blízko)
42 / 84 (dálkový útok)
Max. život 140 / 280 (308)
Obrana 8
O. v. odražení 20 % / 28 %
Prapor
Prapor démona Prapor démona
Možné získat
Peníze 10 Silver Coin
Předmět (množství) Šance
Démonická kosa Démonická kosa
2.86 %
Voodoo panenka průvodce Voodoo panenka průvodce
100 %
Interní ID NPC: 66

Voodoo démon je nepřítel objevující se v podsvětí. Jsou v podstatě identičtí s démony – rozdílní jsou pouze v tom, že voodoo démoni nosí voodoo panenku průvodce v jejich pařátech a nemají modré kroužky kolem kotníků.

Mají také o 20 bodů více zdraví, než normální démoni, udělují však stejné poškození. Na rozdíl od démonů, které je dobré zabíjet, pokud chce hráč získat démonickou kosu, jsou tito démoni vhodní zabíjet pro získání panenek – jedna panenka z každého zabitého démona. Hráč by si měl uvědomit, že při zabití démona nad lávou se může stát, že panenka do lávy spadne. To má za následek vyvolání stěny z masa.

Poznámky[edit | edit source]

Tipy[edit | edit source]

  • Doporučuje se postavit dlouhý most / dlouhou plošinu vysokou 1 dlaždici, přes značně velkou část podsvětí. Tímto si hráč zajistí, že panenka nespadne při zabití démona do lávy a souboj se stěnou z masa je tímto velmi ulehčen.
    • Pokud chce hráč získat více panenek, je tento most/plošina vhodná aréna pro souboj s vícero démony najednou, a to díky faktu, že se voodoo démoni objevují méně.

Historie[edit | edit source]

  • 1.0.6:
    • Poškození sníženo z 50 na 32.
    • Zdraví zvýšeno z 120 na 140.
    • Mírně zvýšen interval objevování se.